Bli kvitt forbrukslån med gjeldsordning

Sliter du økonomisk? Du kan få én nødløsning i løpet av livet

Nordmenn tar fremdeles opp store forbrukslån. Gjelden kan bli så vanskelig å betjene at det ikke finnes håp.

Det kan skape stor usikkerhet å ikke klare å betale gjelden sin. Vær sikker på at du kan betjene lånet før du tar forbrukslån. Foto: NTB scanpix
Det kan skape stor usikkerhet å ikke klare å betale gjelden sin. Vær sikker på at du kan betjene lånet før du tar forbrukslån. Foto: NTB scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Denne artikkelen ble først publisert på nettsiden vi.no. Dette innholdet er nå overført til kk.no. Les mer om overføringen

(Vi.no): Et forbrukslån er et lån som ofte tas opp nettopp for forbruk, for eksempel for å brukes på ferier, oppussing, spill eller kjøp av ting.

Forbrukslån er et usikret lån med høyere renter enn «vanlige lån» slik som boliglån eller billån, nettopp fordi banken ikke har noen sikkerhet for lånet. Det for mange enkelt å ta opp forbrukslån og det er flere banker som tilbyr utbetaling på dagen.

Du må ha en nedbetalingsplan

Hvis man skal ta opp forbrukslån, så er det viktig at man har en konkret plan på hvordan man skal kunne betjene lånet, i tillegg til andre faste løpende utgifter som man har.

Banken har også et ansvar for å sjekke at du skal kunne betjene lånet, men det er ikke alle bankene som er like flinke til å passe på dette før de godkjenner lån.

Forhandle med kreditorene

Begynner gjelden å bli vanskelig å betale ned på, er det mulig å forhandle direkte med kreditorene, og få en skreddersydd nedbetalingsplan. Enkelte banker og kredittinstitusjoner kan for eksempel gå med på å frafalle kravet om renter, mot at personen betaler ned raskere enn planlagt. Andre kan også gå med på å slette deler av gjelden. I denne situasjonen må man ta direkte kontakt med kreditorene selv.

Frivillig gjeldsordning

Blir gjelden så høy at den er umulig å betjene, er det en mulighet å be om såkalt frivillig gjeldsordning. En gjeldsordning er en avtale mellom skyldner og kreditor initiert av namsmannen.

Avtalen går ut på å betale ned så mye gjeld som mulig over en periode. Normalt er denne perioden på fem år. Etter at denne perioden er over, slettes restgjelden og personen blir gjeldsfri. Det gis normalt kun gjeldsordning én gang i livet.

Formålet med gjeldsordning er at den enkelte kan komme seg ut av gjeldsspiralen, og få kontroll over økonomien sin igjen. Gjeld som er sikret ved pant i bolig eller bil, er ikke omfattet av gjeldsordningen. Det koster ingenting å få en gjeldsordning, men det er noen vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne få det. Det er den lokale namsfogden som både har plikt til å veilede angående vilkårene og til å hjelpe til med å få på plass en gjeldsordning for privatpersoner.

Vilkårene for gjeldsordning:

Det er tre hovedvilkår som må være oppfylt for å få gjeldsordning.

For det første må man være varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser. For det andre må man ha gjort et eget forsøk på å komme frem til en utenomrettslig gjeldsordning med sine kreditorer. For det tredje må det ikke foreligge forhold som er til hinder for gjeldsordning.

Hvis alle vilkårene i gjeldsordningsloven er oppfylt, vil namsmannen åpne gjeldsforhandling.

Om skyldneren er varig betalingsudyktig, beror på en totalvurdering av skyldnerens økonomiske stilling. Ved vurderingen kan flere momenter tillegges vekt; fremtidig betalingsevne, størrelsen på gjelden og hvorvidt betalingsvanskene er forbigående. Det vurderes vanligvis om skyldneren vil ha råd til å betale ned på gjelden i løpet av de neste 10-15 årene. Videre kan skyldneres alder, helsetilstand og familiesituasjon tillegges vekt. En person under 40 år har for eksempel mange yrkesaktive år foran seg, og vil vanskelig få gjeldsordning.

...

Likte du artikkelen? Vi inviterer våre beste lesere til å følge Vi.no på Facebook og motta vårt nyhetsbrev én gang per uke.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet
Mer om