O.J. Simpson:

- Simpson er fortsatt en helt for mange amerikanere. Har han kanskje fått spesialbehandling?

O. J. Simpson er løslatt på prøve etter å ha sonet ni år. Men hva vil det egentlig si?

O.J. SIMPSON: - Jeg har sonet min straff så bra og respektfullt som overhode mulig, har O.J. Simpson uttalt. Søndag 1. oktober ble han prøveløslatt. FOTO: NTB Scanpix
O.J. SIMPSON: - Jeg har sonet min straff så bra og respektfullt som overhode mulig, har O.J. Simpson uttalt. Søndag 1. oktober ble han prøveløslatt. FOTO: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Orenthal James «O.J.» Simpson (70) ble løslatt fra Lovelock Correctional Center i delstaten Nevada natt til søndag. Årsaken til at han ble løslatt midt på natten, var for å unngå medieoppmerksomheten. Det opplyser talsperson Brooke Keast i fengselet til nyhetsbyrået AP.

Den tidligere amerikanske idrettshelten og skuespilleren har sonet ni år i fengsel for væpnet ran i USA. I 2008 ble han nemlig dømt til 33 års fengsel, men med mulighet for prøveløslatelse etter ni år. Men hva vil det egentlig si å bli prøveløslatt?

HENGER UT «BESTEVENNEN» : Rett før O.J. Simpson skulle få svar på om han ville bli prøveløslatt, ble en tilsynelatende privat samtale sendt på direkten på CNN. Video: CNN Vis mer Vis mer

- Når du prøveløslates i Norge er du for så vidt fri, men en del må følge de vilkårene som er satt for prøveløslatelsen og er dermed fortsatt under straffegjennomføring. Et vilkår som kan settes er møteplikt, som er en del av oppfølgingen av kriminalomsorgen. Vi kan sette ulike vilkår som må gjennomføres, i tillegg til møteplikten, men under 30 prosent av de som blir løslatt på prøve får møteplikt i ettertid. Det vil si at rundt 70-75 prosent ikke har møteplikt og heller ingen oppfølging av kriminalomsorgen, forklarer Njål Grimstad, assisterende friomsorgsleder for Kriminalomsorgen i Oslo, til KK.

Videre forklarer Grimstad at de 70-75 prosentene ofte er folk som mangler struktur i livet sitt og har vanskeligheter med å overholde tid og oppmøte - noe som er det vanligste bruddet på vilkårene – at de ikke møter opp.

- Skjer dette én gang eller to får de en advarsel, men om dette vedvarer, skjer gjentatte ganger eller det er mer alvorlige brudd stanser vi saken, og tar saken til retten. Noen kan få vilkår som behandling, ikke lov å bevege seg på ulike steder, krav til hvem de får og ikke får være sammen med og lignende. Oppdages det brudd på disse satte vilkårene, kan det i alvorlige tilfeller stoppe prøveløslatelsen. Da kan de har måneder eller år igjen av straffen, sier han.

- I Norge ser vi på kriminalitet på en helt annen måte enn i USA

Simpson ble dømt for å ha stormet et hotellrom i Las Vegas sammen med fem andre, to av dem bevæpnet. Der overfalt de to menn som de hevdet hadde stjålet samlerobjekter fra Simpsons karriere i amerikansk fotball på 1970-tallet. For dette fikk han 33 år i fengsel.

- Men er det ulike regler for prøveløslatelse i Norge og i USA?

- Ja, her er det ulike regler. I USA har de ulike statene ofte ulike regelverk og straffelov. Generelt sett er det prøveløslatelsesnemd (parole board) som sammen med en dommer og fengselsledelsen, utfører en risikovurdering av den dømte om han kan prøveløslates. Det er de som tar beslutningen. I Norge er det fengselsdirektøren som bestemmer om personen skal prøveløslates om straffen er på mindre enn 10 år. Er straffen over 10 år er det regionsdirektøren som avgjør. På forhånd skal vi i Friomsorgen uttale oss om prøveløslatelsen og vilkårene, forklarer Grimstad og fortsetter:

KRIMINALOMSORGEN: Njål Grimstad, assisterende friomsorgsleder for Kriminalomsorgen i Oslo. FOTO: Privat
KRIMINALOMSORGEN: Njål Grimstad, assisterende friomsorgsleder for Kriminalomsorgen i Oslo. FOTO: Privat Vis mer

- Som sagt så er det en del forskjeller fra Norge og USA, kanskje mest fordi i USA er det forskjellige regler i de ulike statene. Likevel er de største forskjellene i Norge og USA hvem som følger opp. Her i landet ser vi man på kriminelle og kriminalitet på en annen måte enn i USA. USA har troen på strenge straffer, mens i Norge er det mer bistand og tilbud, som det å takle psykiske lidelser og rusproblem for eksempel. I USA kan man få utrolige lange dommer for blant annet tyveri. Og jo lengre man sitter inne jo vanskeligere er det å komme tilbake i samfunnet.

- USA er også det landet som har flest folk i fengsel, nesten dobbelt så mange som i Russland og ti ganger så mange som i Norge. (USA har cirka 700 per 100 000 innbygger og Russland har nesten 450).

«Jeg har sonet min straff så bra og respektfullt som overhode mulig»

Når det gjelder saken til O.J. Simpson har det store spørsmålet kanskje hele tiden vært om dommen for overfallet i Las Vegas har vært for streng. Simpsons forsvarere har nemlig hevdet at dommen på 33 år var ekstra streng for å veie opp for at han ble frikjent for drapet på ekskona Nicole Simpson og hennes venn Ron Goldman i 1994.

Grimstad stusser også litt over prøveløslatelsen til idrettshelten O.J. Simpson. I Norge er det nemlig vanlig å søke om prøveløslatelse etter at man har sonet to tredjedeler av straffen, altså i O.J.s tilfelle ville det ha vært etter 11 år - og da må det gjøres en sikkerhetsvurdering. 20-25 prosent av de som sitter inne i Norge er gjengangerkriminelle som må sone hele dommen. De har også rett til å søke om prøveløslatelse, men får ofte avslag da det er mulighet for gjentakelse av kriminalitet.

Simpson, med dommen på ni til 33 år, går altså ikke under denne «regelen». Senioradvokat i Codex Advokat Oslo AS, Andreas Poulsson, forteller til KK at reglene i USA kan være annerledes.

Senioradvokat i Codex Advokat Oslo AS, Andreas Poulsson. FOTO: Codex Advokat Oslo AS
Senioradvokat i Codex Advokat Oslo AS, Andreas Poulsson. FOTO: Codex Advokat Oslo AS Vis mer

- I Norge må man i utgangspunktet har sonet to tredjedeler av straffen før prøvetillatelse kan vurderes. I USA er dette annerledes. O.J Simpson for eksempel ble dømt til fengsel i ni til 33 år, som er et annet system enn vi har i Norge. Simpson har sonet ni år av straffen for væpnet ran og kidnapping i Las Vegas, sier han og legger til:

- Ifølge amerikanske medier uttalte Simpson til prøveløslatelsesnemda (parole board) at han hadde sonet sin straff og at han hadde gjort dette så bra og respektfullt som overhode mulig. «I've done my time», sa Simpson. «I've done it as well and as respectfully as I think anyone can». En enstemmig prøveløslatelsesnemd (parole board) innvilget Simpson prøvetillatelse.

Her kan det altså være de ulike reglene mellom stater som spiller en rolle. Grimstad mener nemlig at det ikke er vanlig, heller i USA, å få prøveløslatelse etter å ha sonet under en tredjedel av straffen.

- Men Simpson er fortsatt en helt for mange amerikanere. Har han kanskje fått spesialbehandling fordi prøveløslatelsesnemda har hatt en annen oppfatning enn dommeren? undres Grimstad.

Det interessante i Simpson–saken er jo om dommeren tok i litt ekstra fordi O.J. ble frikjent for et drap «alle» visste han hadde begått? Skillelinjene går litt etter svart-hvitt her, sier Grimstad og legger til:

- Ifølge straffeloven §327 som omhandler ran, blir i alle land straffet strengt. Ran er å true noen til å gi fra seg verdier, slik at det er begrunnet fare for liv eller helse. Ofte vil et ran også innbefatte andre lovbrudd; brudd på våpenloven, vold osv. Ran har en strafferamme på inntil seks år, grovt ran 15 år, men inntil 21 år om ranet medførte at noen ble alvorlig skadet/død. Det er ingen nedre strafferamme på simpelt ran, så i Norge kan man ofte se korte straffer på to, tre måneder, eller til og med samfunnsstraff dersom gjerningsmann er under 18 år.

LES OGSÅ: Å se en forelder i fengsel kan få konsekvenser senere i livet

Simpson står fortsatt i gjeld til avdøde Nicole og Rons familier

Ifølge senioradvokat Poulsson har prøveløslatelsesnemda (parole board) fastsatt at prøvetillatelsesperioden skal være frem til 29. september 2022, som altså er cirka fem år. Denne perioden fastsettes skjønnsmessig av prøveløslatelsesnemda, og de har blant annet lagt vekt på at Simpsons gode oppførsel under soningen. Med andre ord: Dersom O.J. Simpson klarer å overholde de vilkårene som er satt er han en hundre prosent fri mann etter fem år fra nå, og da 14 år etter at dommen falt. Bryter han disse vilkårene, kan han altså bli nødt til å sone videre på straffen på inntil 33 år, dersom retten finner dette gjeldene.

- Det vil bli satt vilkår, også for Simpson. Vilkårene er neppe strengere for Simpson enn for andre og vil sannsynlig inneholde blant annet:

  • Ikke bytte bolig uten godkjennelse.
  • Ikke forlate staten uten tillatelse.
  • Ikke omgås kriminelle.
  • Ikke inneha/bruke våpen.
  • Ikke bruke rusmidler/medikamenter uten godkjennelse fra lege. (Heller ikke marihuana som er lovlig i noen stater).

- Simpson får nok drikke alkohol, men det kan for eksempel være ulovlig å være full (mulig grense på 0,8 i promille). Et slikt forbud kan ha sammenheng med at han var alkoholpåvirket da han gjennomførte ranet i Las Vegas i 2008, forklarer Poulsson.

Da dommen til O.J. Simpson falt 3. oktober 1995, hvor han ble frikjent for mordanklagen mot ekskona Brown og servitøren Goldman, ble han to år senere likevel dømt til å betale Brown og Goldmans familier 33,5 millioner dollar i erstatning - som i dag tilsvarer rundt 300 millioner kroner. Ettersom Simpsons formue var blitt brukt opp på å betale for advokater i forbindelse med rettssaken, ble flere av hans personlige eiendeler auksjonert bort og pengene gikk til Brown og Goldmans familier.

Dette er noe Poulsson trekker frem som et problem for Simpson når han slipper ut.

- Et problem for Simpson er at han ikke kan tjene penger uten at hans avdøde ekskone, Nicole Brown Simpson, og hennes venn Ron Goldmans familier kan kreve pengene, ettersom Simpson ble dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning for deres død i 1995. (Beløpet er adskillig høyere i dag på grunn av renter og omkostninger), forklarer han.

- Imidlertid har Simpson en relativt god pensjon som det ikke kan tas beslag i og som Simpson kan leve av.

LES OGSÅ: Kjæresten til Marta Alise (25) sitter i fengsel

Skyldig eller ikke skyldig?

90-tallets største drapsmysterium står fremdeles uløst og mange stiller seg fortsatt det samme spørsmålet som for over 20 år siden: drepte O.J. virkelig ekskona og servitøren? O.J. hevder stadig sin uskyld, og bevisene er det fremdeles så som så med.

For oss som vokste opp på 90-tallet vekker navnet Orenthal James «O. J.» Simpson en del spesielle assosiasjoner. Han var mannen som hadde rykte på seg for å være en av de største stjernene i amerikansk fotball på 1970-tallet, og hadde også gjort seg bemerket som skuespiller.

Han var rett og slett likanes og han hadde opparbeidet seg masse sympati før den skjebnesvangre junidagen i 1994, da han plutselig ble hovedmistenkt i det som siden er blitt en av USAs mest omtalte drapssaker.

12. juni for over 23 år siden ble nemlig hans ekskone Nicole Brown Simpson funnet drept i sitt hjem i South Bundy Drive i Brentwood-området i Los Angeles. Også hennes gode venn Ronald Lyle Goldman (26) - en lokal servitør og «up and coming» modell - ble funnet myrdet side om side med den tyskfødte blondinen.

O. J. Simpson ble raskt anklaget for mordet, og jakten på den folkekjære tidligere amerikanske fotballspilleren ble ubønnhørlig dekket av pressen både i inn- og utland. Det måtte en direktesendt biljakt til, med over 95 millioner seere bare på amerikansk TV, før politiet fikk arrestert ham. Biljakten varte i over én time.

Saken fortsetter under bildekarusellen.

Per dags dato er det fortsatt ingen som har blitt dømt for drapene

Rettssaken på sin side varte nesten ni måneder, skriver Wikipedia, og bak O. J. sto blant andre toppadvokat Robert Kardashian (faren til de nå verdensberømte Kardashian-søstrene). Han og hans familie skal ha vært gode venner med både Simpson og Brown.

I løpet av de siste årene har det kommet flere dokumentarer om det som blir omtalt som en av verdens mest omtalte drapssaker. Den dag i dag vet vi fremdeles ikke hva som virkelig skjedde den 12. juni 1994 - da Nicole Brown Simpson (da 35 år) og servitøren Ronald Goldman (da 26 år) ble knivstukket og drept ved Nicoles hus i Brentwood, Los Angeles.

Tobarnsmoren hadde da vært skilt fra Simpson i to år. Paret giftet seg i 1985 og fikk barna Justin (i dag 29 år) og Sydney (i dag 31 år) sammen.

Per dags dato er det fortsatt ingen som har blitt dømt for drapene på Brown og Goldman. Familien til drapsofrene har imidlertid reagert på tv-serien «American Crime Story: The People V. O.J. Simpson», da de hevder de aldri har blitt kontaktet for å fortelle sin side av historien.

- De tok ikke hensyn til familiene her - hvem er det som forsvarer søsteren min? Har Tanya, Nicoles yngre søster, uttalt til People Magazine.

Også Goldmans far har reagert på at ingen har spurt om familiene til drapsofrenes synspunkter.

- Det kommer til å være mange mennesker som lager seg en oppfatning om saken ut fra en film. Sist gang jeg sjekket, så var det ikke filmer vi skal stole på for å få de rette fakta, har han uttalt.

Spørsmålet alle fortsatt sitter igjen med, er jo HVEM som drepte de to? Var det O.J., eller var det noen andre? Og i så fall - hvem?

LES OGSÅ: - Ingen vet hvem Nicole Simpson egentlig var

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer