Brøt sammen foran følgerne

Se hva som fikk skuespiller Jennifer Garner til å briste i gråt.