Påskehilsen fra kongeparet

VIDEO: Simen Løvberg Sund / Det kongelige hoff