Ploging på ski for en behageligere skitur

PLOGING: Riktig teknikk ved ploging gir en hyggeligere skitur.