Se Oprahs elleville kjøkkendans!

Oprah Winfrey koser seg på kjøkkenet, og nylig laget hun mat sammen med Jamie Oliver